Εξέδρες


Εξέδρες εκδηλώσεων, κερκίδες, κάγκελα προστασίας, ικριώματα φωτισμού, ράμπες ...

Τηλεφωνήστε στο +30 690 872 2691


Στοιχεία επικοινωνίας

Ενοικιάζουμε και τοποθετούμε εξέδρες, κερκίδες, κάγκελα προστασίας, ικριώματα φωτισμού, ράμπες και όσα χρειάζεται η εκδήλωσή σας

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για να προετοιμαστεί σωστά μια μεγάλη εκδήλωση και να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα

Πληροφορίες για τις τιμές μας

 
Ενοικιάζουμε και τοποθετούμε τις εξέδρες μας σε ανταγωνιστικές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο η τελική τιμή ενοικίασης και τοποθέτησης μιας εξέδρας συγκεκριμένων τετραγωνικών μπορεί να διαφέρει σε κάθε περίπτωση, καθώς συνυπολογίζουμε παράγοντες όπως πχ.: η μορφολογία του εδάφους, η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο της εκδήλωσης κ.α. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσφορά.

Παπαφλέσσα 24,
Πύργος 27 131 Ελλάδα

andreaszezas@gmail.com

Τηλεφωνήστε

+30 690 872 2691